Home/Văn Hóa/Trời ban phúc cho người thiện, Trời mang đến tai họa cho kẻ ác
Văn Hóa

Trời ban phúc cho người thiện, Trời mang đến tai họa cho kẻ ác

Tục ngữ xưa viết rằng: “Trời ban phúc cho người thiện, trời mang đến tai họa cho kẻ ác.” Đạo trời không sai lệch và không có tư tình, người người đều phải tuân theo. Không cần ai hỏi nhưng sẽ có hồi đáp thỏa đáng, không cần ai mời nhưng tự nhiên sẽ đến, tuyên dương cái thiện trừng phạt cái ác, báo ứng một ứng một.

Vậy nên, con người phải tận tâm tận lực ức chế cái ác, tuyên dương cái thiện, thuận ứng với thượng thiên, chứ không thể mang theo một chút tâm vô đạo đức nào.

Vào thời Thanh ở huyện Gia Hưng có một vị thư sinh tham gia khoa cử nhưng bị rớt khỏi bảng vàng. Nhưng anh ta là một người khoan dung, thường hay tuyên dương điều thiện và áp chế điều ác. Phàm là nghe thấy bạn học chung hay bạn bè người thân đàm luận về những việc không chính đáng, không giữ phẩm hạnh thì anh ta sẽ nghiêm khắc ngăn cản và dùng đạo lý để khuyên can.

Anh ta còn viết một bài văn “giới cấm khẩu nghiệt” để khuyên răn người khác. Anh ta thường hay khuyên người ta xem nhiều sách dạy điều thiện và đừng tạo ác nghiệp.

Có một năm, anh ta lại tham gia khoa cử, đêm trước ngày công bố kết quả, anh ta mộng thấy người cha quá cố nói với mình: “Con ở một đời trước, thời niên thiếu thi đỗ tiến sĩ. Vì con ỷ mình có tài nên đã mạo phạm người khác, thượng thiên mới trừng phạt con. Đời này con không đỗ khoa cử, nghèo khó đến cuối đời. Nhưng bởi vì con viết bài “giới cấm khẩu nghiệt”, lại khuyên răn người khác xem sách dạy điều thiện, Văn Xương Đế Quân cho rằng việc con khuyên người hướng thiện tích được âm đức vô cùng lớn nên ông ấy đã đặc biệt tâu với Thượng đế ban công danh cho con, hi vọng con sẽ tu đức nhiều hơn nữa để báo đáp Thần linh.”

Thư sinh sau khi nghe xong vô cùng kinh ngạc. Quả nhiên anh ta đã được lên bảng vàng, sau khi làm quan thì anh ta càng thận trọng hơn, dốc sức hành thiện, về sau làm quan đến chức ngự sử.

Tâm từ bi khuyên người cải tà quy chính cũng đủ để cảm động trời đất, tích phúc đức tránh được tai họa, đắc được thiện báo.

“Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi” kỳ thực là một câu nói không sai chút nào. Bởi vì không thể vi phạm thiên lý, Thần minh mọi nơi mọi lúc đều đang quan sát việc thiện việc ác.

Vậy nên mới nói, trong tâm chứa đựng thiên lý thiện ác hữu báo thì sẽ thành tựu phẩm hạnh, phân rõ thiện ác, như vậy mới có thể đắc được phúc báo lâu dài.

 

Nguồn: Minghui.org
Chân Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *