Home/Đời Sống/Tôn kính Thần Phật, chuyển nguy thành an
Đời SốngVăn Hóa

Tôn kính Thần Phật, chuyển nguy thành an

Người hay làm việc thiện, phúc tuy chưa đến nhưng tai họa cũng đã tránh xa; thiện ác báo ứng có thể đến chậm nhưng nhất định sẽ báo ứng. 

Tôn kính Thần Phật, chuyển nguy thành an

Cố Ngạn Thành nhà ở Hàng Châu. Ông đảm nhận chức tào vận (quản lý vận chuyển đường thủy) ở Lưỡng Chiết. Ông bình thường làm việc rất siêng năng, lại kính tín Thần Phật.

Ở Hàng Châu có một sai dịch tên là Trần Thông, người này đối với quan viên và bậc quân tử đều coi như kẻ thù. Anh ta muốn lợi dụng tình thế hỗn loạn vào lúc ấy mà làm loạn, phát động binh biến. Nhưng do Cố Ngạn Thành đi Chiết Giang tuần tra chưa về, nên anh ta chưa thể ra tay ngay được; đành phải chờ cho Cố Ngạn Thành trở về rồi mới khởi sự.

Chờ đến hơn 1 tháng thì Cố Ngạn Thành mới trở về Hàng Châu; có rất nhiều quan lại và người dân địa phương đều đi nghênh đón ông. Trần Thông vì vậy mới hạ quyết tâm: Phải hành sự ngay đêm nay.

Nhưng sau khi Cố Ngạn Thành trở về Hàng Châu, ngay ngày hôm đó ông liền đi đến một ngôi chùa ở bên ngoài thành để bái Phật. Hơn nữa còn mang theo cả nhà cùng đi. Ông hành sự đều rất giản dị vì vậy mà rất nhiều người đã không biết việc này.

Đêm hôm đó Trần Thông mang theo binh lính đến nhà lùng bắt ông thì lại không thấy; còn những quan viên khác thì đều bị giết hại hết. Trần Thông còn tưởng rằng có ai đã để lộ tin tức ra ngoài, mật báo cho Cố Ngạn Thành chạy trốn.

Thần Phật bảo hộ cho người thiện lương

Cố Ngạn Thành sau khi làm Phật sự ở chùa xong, thì mới biết được ở trong thành phát sinh binh biến. Ông vì vậy mà đi suốt đêm đến Hồ Châu và tránh được tai họa này. Người nhà Cố Ngạn Thành đều tin rằng: Đây là nhờ Thần Phật đã bảo hộ cho họ, nên mới có thể an toàn tránh thoát khỏi tai nạn. Bạn bè thân hữu của Cố Ngạn Thành khi nghe nói về việc này thì cũng đều khởi tâm kính ngưỡng Thần Phật.

Phó Quốc Hoa muốn tránh tai họa nhưng rốt cuộc cả nhà đều bị giết hại. Trần Thông trăm phương ngàn kế muốn giết hại Cố Ngạn Thành nhưng lại không thành công; cả nhà Cố Ngạn Thành vậy mà lại được bình an vô sự.

Thế mới hay vạn sự trên đời đều đã có an bài, con người muốn tránh tai họa thì cách tốt nhất đó là hãy hành thiện tích đức, tôn kính Thần Phật.

Theo Vision Times

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *